2016-03-28 - 2016-06-20

закінчилась

Акція "+20% безкоштовно!"

Чи можна купити БІЛЬШЕ майонезу за ті ж гроші?

Так, звичайно — адже торгова марка "Кухар Рішельє" проводить весняну акцію "+20% безкоштовно"! Зміст акції дуже простий:майонезу "Кухар Рішельє" на час проведення акції у популярному пакуванні "дой-пак" стає на 20% більше при збереженні тієї ж відпускної ціни! Акційне пакування можна легко впізнати за збільшеним розміром та написом "+20% безкоштовно" на яскравому тлі.

Запрошуємо всіх взяти участь у акції та вигідно купити майонез "Кухар Рішельє" — шукайте акційні пакування у крамницях та супермаркетах!

Нижче можна ознайомитися з детальними умовами акції ТМ "Кухар Рішельє": розгорнути/згорнути

Детальні умови та правила акції «+20% безкоштовно» продукції ТМ «Кухар Рішельє»

 1. Організатор акції.
  1. Організатором акції є ТОВ «Гідросенд», що є виробником продукції ТМ «Кухар Рішельє» (надалі - Виробник). Юридична адреса: 27552, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, смт Власівка, вул. Молодіжна, 65, тел.: (05236) 53731. Адреса потужностей виробництва: 27552, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, смт Власівка, вул. Молодіжна, 52а, тел.: (05236) 52729.
 2. Мета акції.
  1. Метою та завданням акції є притягнення уваги українських споживачів кетчупів, майонезів до відповідної продукції ТМ «Кухар Рішельє», заохочення громадян України до придбання майонезу та кетчупу ТМ «Кухар Рішельє», підвищення обсягу продажу продукції ТМ «Кухар Рішельє», підтримка позитивного іміджу Виробника.
 3. Учасники Акції, строк проведення Акції та територія її проведення.
  1. В Акції можуть приймати участь громадяни України та особи, які не мають громадянства України, за винятком обмежень, встановлених діючим законодавством України.
  2. Акція діє з 28 березня 2016 по 20 червня 2016 року, включно (надалі «Строк проведення акції»), за наявності акційної продукції.
  3. Акція проводиться  в місцях реалізації акційної продукції на всій території України, крім тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області та АР Крим  (надалі – «Територія проведення Акції»).
  4. Інформування про деталі та хід Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення правил Акції на Інтернет-сайті kukhar-rishelie.ua (включаючи будь-які посилання з цього ресурсу на внутрішні та/або сторонні матеріали, розміщені на власному хостингу або інших сервісах).
 4. Предмет Акції.
  1. Продукція ТМ «Кухар Рішельє», яка приймає участь в Акції:
   1. Майонез «Кухар Рішельє» м.ч.ж. 67% в упаковці дой-пак вагою 432 г;
   з маркуванням етикетки «+20% Безкоштовно», яка продається на Території проведення Акції (надалі – «Акційна продукція»).
 5. Суть акції.
  1. Організатор акції збільшив упаковку Акційної продукції на 20%:
   1. Майонез «Кухар Рішельє» м.ч.ж. 67% в упаковці дой-пак з 360 г до 432 г;
   Протягом всього Строку проведення Акції Виробник встановлює однакову відпускну ціну на таку Акційну продукцію (432 г для майонезу) і на аналогічну продукцію без маркування «+20% Безкоштовно» (360 г для майонезу), яка не приймає участі в Акції.
  2. Виробник не несе ніякої відповідальності за будь-яке збільшення ціни реалізації продукції, яке здійснюється будь-якою третьою особою (враховуючи будь-яку торгову точку, яка здійснює безпосередню реалізацію Акційної продукції споживачам), в тому числі за установлення такими третіми особами різних торгових націнок на Акційну продукцію і продукцію, яка не приймає участі в Акції.
 6. Умови участі в акції.
  1. Для участі в акції Учаснику Акції необхідно придбати будь-яку одиницю Акційної продукції на Території проведення Акції.
 7. Інші умови.
  1. Умови та правила Акції визначаються відповідно до чинного законодавства України.
  2. Учасник Акції, приймаючи участь у Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та умовами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними.
  3. Рішення з будь-яких питань, не визначених в даних умовах та правилах, Виробник може прийняти самостійно, керуючись при цьому діючим законодавством України.
  4. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Виробником протягом всього Строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції, можливі у випадку їх затвердження Виробником та їх публікації у тому ж порядку, який визначено для інформування споживачів про Правила Акції. Такі зміни та/або доповнення вступають в силу з моменту їх публікації, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами та/ або доповненнями до цих правил, та їх умов.
  5. Виробник не несе ніякої відповідальності за невиконання обов’язків, вказаних у цих Правилах та умовах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю зі сторони Виробника обставини. Факт настання форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-Промислової Палати України.

згорнути умови